Hur mycket ska fotot förstoras?

Rabatt på fotoprodukter

De två vanligaste måtten som nämns gällande ett foto är bredden och höjden. Exempelvis kan det anges att fotot är 40*60cm. Men det finns tillfällen då man även behöver veta sträcken från nedre höger hörn upp till övre vänster hörn, vanligt tal ”diagonalen”.

Det handlar bland annat om när fotoväggar ska byggas upp av ett flertal tavlor och dessa ska skapa osynliga linjer som ramar in specifika motiv. Det kan exempelvis innebära att det ska gå en rak diagonal linje genom ett flertal tavlor som sitter på olika höjd. I detta läge är grunden att hantera Pythagoras sats.

Så hur fungerar den?

Kortfattat så betyder Pythagoras sats att:

  • längden på tavlan multiplicerat med sig själv (upphöjt i 2)
  • adderat med höjden på tavlan multiplicerat med sig själv (upphöjt i 2)
  • blir summan av diagonalen multiplicerat med sig själv (upphöjt med 2).

Ex:

En tavla är 40 cm bred och 50 cm hög. I detta fall blir det alltså följande uträkning.

40*40=1600

50*50=2500

1600+2500=4100

Roten ur 4100 är ca 64. Det betyder därmed att 64*64 är ca 4100

Diagonalen är då 64cm.

Även bakvänt

Det vanligaste är att Pythagoras sats används för att räkna ut diagonalen på en tavla (eller annat med den formen). I detta fall har man tillgång till måtten på tavlan, både bredden och höjden. I det fall man bara har tillgång till måtten på bredden går det även att räkna ut höjden. Detta förutsatt att man vet diagonalen.

Med formeln nedan visas att diagonalen är lika stor som bredden och höjden tillsammans. Detta förutsatt att varje siffra är upphöjd med två.

z2=x2+y2

Därmed går det med ekvation att fylla i de siffror man vet och räkna ut den tredje. Utgå från summan av diagonalen, dra sedan bort summan för bredden eller höjden. Därefter kvarstår en summa, exempelvis 6000. Ta roten ur detta vilket i detta fall skulle bli ca 77. Därmed betyder det att den okända sidan är 77cm.

Rabatt på fotoprodukter